2-FEA Kopen

De zuiverheid van de 2-FEA die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

2-FEA kopen, Dit product is enkel bestemd voor forensische- en onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze Research chemical op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 2-FEA tot 2 jaar duren. Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland!

CAS nr: N.V.T.
formule: C11H16FN • HC1
Molmassa: 181,25 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Aanbieding!

2-FEA kopen | 1 gram

25,00 18,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

2FEA kopen “You’ll love it”

CAS nr: N.V.T.
formule: C11H16FN • HC1
Molmassa: 181,25 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

2-FEA kopen | 10 gram

170,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

2FEA kopen “You’ll love it”

CAS nr: N.V.T.
formule: C11H16FN • HC1
Molmassa: 181,25 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

2-FEA kopen | 2.5 gram

50,00
Waardering 5.00 uit 5

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

2FEA kopen “You’ll love it”

CAS nr: N.V.T.
formule: C11H16FN • HC1
Molmassa: 181,25 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

2-FEA kopen | 25 gram

400,00
Waardering 5.00 uit 5

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

2FEA kopen “You’ll love it”

CAS nr: N.V.T.
formule: C11H16FN • HC1
Molmassa: 181,25 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

2-FEA kopen | 5 gram

90,00
Waardering 5.00 uit 5

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

2FEA kopen “You’ll love it”

CAS nr: N.V.T.
formule: C11H16FN • HC1
Molmassa: 181,25 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

Synoniemen:
2-FEA
N-ethyl-1-(2-fluorophenyl)propan-2-amine
2-fluor-ethylamine

Gevarenaanduidingen:
2-FEA kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
2-FEA kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 2-FEA MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 2-FEA MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 3fea vermijden.
NA INADEMING VAN 2-FEA: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.