2-FEA Kopen

De zuiverheid van de 2-FEA die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

2-FEA kopen, Dit product is enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze Research chemical op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 2-FEA tot 2 jaar duren. Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland!

CAS nr: N.V.T.
formule: C11H16FN • HCL
Molmassa: 181,25 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Synoniemen:
2-FEA
N-ethyl-1-(2-fluorophenyl)propan-2-amine
2-fluor-ethylamine

Gevarenaanduidingen:
2-FEA kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
2-FEA kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 2-FEA MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 2-FEA MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 3fea vermijden.
NA INADEMING VAN 2-FEA: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.