2-FMA Kopen

De zuiverheid van de 2-FMA die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

2-FMA kopen, Dit product is enkel bestemd voor forensische- en onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 4FMP analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 2FMA tot 2 jaar duren. Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland!

CAS nr: 1780004-19-4
UIPAC: 1-(2-fluorophenyl)-N-methylpropan-2-amine HCL
EG/EC: N/A
Formule: C10H14FN • HC1
Molmassa: 203,7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

2-FMA kopen | 1 gram

22,50

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

2FMA kopen “You’ll love it”

CAS nr: 1780004-19-4
formule: C10H14FN • HC1
Molmassa: 203,7 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

Aanbieding!

2-FMA kopen | 5 gram

110,00 75,00
Waardering 5.00 uit 5

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

2FMA kopen “You’ll love it”

CAS nr: 1780004-19-4
formule: C10H14FN • HC1
Molmassa: 203,7 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

Aanbieding!

2-FMA kopen | 2.5 gram

50,00 42,50
Waardering 5.00 uit 5

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

2FMA kopen “You’ll love it”

CAS nr: 1780004-19-4
formule: C10H14FN • HC1
Molmassa: 203,7 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

Aanbieding!

2-FMA kopen | 10 gram

150,00 135,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

2FMA kopen “You’ll love it”

CAS nr: 1780004-19-4
formule: C10H14FN • HC1
Molmassa: 203,7 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

Synoniemen:
2-fluor-N-a-dimethylbenzeenethanamine, monohydrochloride
2FMA
2-Fluor-methamfetamine

Gevarenaanduidingen:
2-FMA kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
2-FMA kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 2-FMA MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 2-FMA MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 3fea vermijden.
NA INADEMING VAN 2-FMA: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.