2-FMA Kopen

De zuiverheid van de 2-FMA die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

2-FMA kopen, Dit product is enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 4FMP analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 2FMA tot 2 jaar duren. Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland!

CAS nr: 1780004-19-4
UIPAC: 1-(2-fluorophenyl)-N-methylpropan-2-amine HCL
EG/EC: N/A
Formule: C10H14FN • HCL
Molmassa: 203,7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
2-fluor-N-a-dimethylbenzeenethanamine, monohydrochloride
2FMA
2-Fluor-methamfetamine

Gevarenaanduidingen:
2-FMA kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
2-FMA kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 2-FMA MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 2-FMA MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 3fea vermijden.
NA INADEMING VAN 2-FMA: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.