2-FPM Kopen

De zuiverheid van de 2-FPM die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

2-FPM kopen, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 4FMPH analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 2-FPM tot 2 jaar duren.

CAS Nr: N.V.T
IUPAC: 2-(2-fluorfenyl)-3-methylmorfoline, monohydrochloride
EG/EC: Nvt
Formule: C11H14FNO • HCL
Molmassa: 231.7 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%

Aanbieding!

2-FPM kopen | 1 gram

Oorspronkelijke prijs was: €17,50.Huidige prijs is: €15,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

2-FPM kopen “You’ll love it”

CAS Nr: n.v.t
Formule: C11H14FNO • HCL
Molmassa: 231.7 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%

Aanbieding!

2-FPM kopen | 5 gram

Oorspronkelijke prijs was: €75,00.Huidige prijs is: €65,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

2-FPM kopen “You’ll love it”

CAS Nr: n.v.t
Formule: C11H14FNO • HCL
Molmassa: 231.7 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%

Synoniemen:
2-fluorfenmetrazine
2-FPM
2-(2-fluorfenyl)-3-methylmorfoline, monohydrochloride
2FPM
2-fluor PM

Gevarenaanduidingen:
2-FPM kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
2-FPM kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 2-FPM MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 2-FPM MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 3-FMP vermijden.
NA INADEMING VAN 2-FPM het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.