2-MMC Kopen

De zuiverheid van de 2-MMC die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

2-MMC kopen, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 4-MMC analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 2MMC kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS nummer: 1246815-51-9
UIPAC: 2-(Methylamino)-1-(2-methylphenyl)-1-propanone, monohydrochloride
EG/EC: N/A
Formule: C11H15NO HCl
Molmassa: 213,7 g / mol
Zuiverheid: ≥ 98%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
2-(methylamino)-1-(2-methylfenyl)-1-propanon, monohydrochloride
2-methyl MC
2MMC
2-(Methylamino)-1-(2-methylphenyl)-1-propanone

Gevarenaanduidingen:
2-MMC kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
2-MMC kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 2MMC MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 2MMC MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 2-MMC vermijden.
NA INADEMING VAN 2MMC: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.