2C-D Kopen

De zuiverheid van de 2C-D die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

2C-D kopen, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 2C-B analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical tot 2 jaar duren.

CAS Nr: 25505-65-1
UIPAC: 2-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)ethanamine
EG/EC: N/A
Formule: C11H17NO2 • HCL
Molmassa: 231.7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
2,5-dimethoxy-4-methylbenzeenethanamine, monohydrochloride
2CD
2,5-Dimethoxy-4-methylfenethylamine
2-(2,5-Dimethoxy-4-methylphenyl)ethanamine

Gevarenaanduidingen:
2C-D kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
2C-D kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 2CD MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 2CD MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 2C-D vermijden.
NA INADEMING VAN 2CD: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.