2F-DC-Cocaine Kopen,

De zuiverheid van de 2F-DC-C die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

2F-DC-Cocaine kopen, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze cocaïne analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslagomstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 2-fluoro-dc-cocaïne in poedervorm tot 2 jaar duren.

CAS nr: N.V.T
IUPAC: 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-2-yl 2-fluorobenzoate HCL
EG/EC nr: N.V.T
formule: C15H20ClNO2F
Molmassa: 300.77 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
2-Fluoro-Descarbomethoxy-cocaine
2-Fluoro-tropacaine
2-Fluoro-DC-cocaine
(8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl) 2-fluorobenzoate
Benzoylfluoropseudotropine
FluoroTropacocaine
2-fluoro-Pseudotropine-benzoaat

Gevarenaanduidingen:
2F-DC-C kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
2F-DC-C kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 2-FLUORO-DC-cocaïne MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 2-FLUORO-DC-cocaïne MET DE HUID: met water en zeep wassen. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 2F-DC-cocaïne vermijden.
NA INADEMING VAN 2-FLUORO-DC-cocaïne: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.