3-MEC Kopen

De zuiverheid van de 3-MEC die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

3-MEC kopen, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit 3MMC alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 3MEC kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: Nvt
IUPAC: 2-(ethylamino)-1-(m-tolyl)propaan-1-on, monohydrochloride
EG/EC: Nvt
Formule: C12H17NO • HCl
Molmassa: 227,7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
2-(ethylamino)-1-(m-tolyl)propaan-1-on, monohydrochloride
3MEC
3-methylethcathinon (hydrochloride)

Gevarenaanduidingen:
3-MEC kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
3-MEC kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 3MEC MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 3MEC MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 3-MEC vermijden.
NA INADEMING VAN 3MEC: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.