3-MeO-PCP Kopen

De zuiverheid van de 3-MeO-PCP die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

3-MeO-PCP kopen, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze PCP alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 3-MeO-PCP kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: 91164-58-8
IUPAC: 1-[1-(3-methoxyfenyl)cyclohexyl]-piperidine, monohydrochloride
EG/EC: N.V.T
Formule: C18H27NO • HCL
Molmassa: 309,9 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
1-[1-(3-methoxyfenyl)cyclohexyl]-piperidine, monohydrochloride
3-MeO PCP
3-MeO Fencyclidine

Gevarenaanduidingen:
3-MeO-PCP kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
3-MeO-PCP kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 3-MeO-PCP MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 3-MeO-PCP MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 3-MeO-PCP vermijden.
NA INADEMING VAN 3-MeO-PCP: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.