4-FMPH Kopen | Microdots | 2.5 mg

De zuiverheid van de 4-FMPH die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

10 stuks / 25stuks / 50stuks / 100stuks / 4-FMPH microdots

4-FMPH Microdots kopen 2,5 mg per dot, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze methylfenidaat analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 4F-MPH kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

Waarom zou je microdots kopen? RCN verkoopt microdots als drager van bepaalde research chemicals. Dit doen we omdat van een aantal verbindingen echt maar heel weinig van de actieve stof nodig is om onderzoek mee te doen. Daarom verpakt RCN, betreffende verbindingen met een zeer hoge potentie, op deze manier. Extraheer de gewenste stof uit de microdot en doe je research. Wij verkopen uitsluitend research chemicals met een zuiverheid van 98% of hoger.

4FMPH Microdots. Dit product is enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze microdot op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical tot 2 jaar duren.

CAS nummer: 1354631-33-6
EG/EC: N.V.T
Formule: C14H18FNO2
Molmassa: 251.3 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%

4-FMPH Microdots kopen 2,5 mg per dot doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

RCN bied de volgende stoffen aan in microdot versie 1P-LSD 4-HO-MET en 4-FMPH

Synoniemen:
4FMPH
4-Fluoromethylphenidate
4F-MPH
Methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate
4-FMPH

Gevarenaanduidingen:
4-FMPH kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
4-FMPH kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 4-FMPH MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 4-FMPH MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 4-FMPH vermijden.
NA INADEMING VAN 4-FMPH: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.