4-FMPH Kopen,

De zuiverheid van de 4-FMPH die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

4-FMPH kopen, Dit kan bij RCN WINKEL in verschillende vormen!

4F-MPH | Powder
4F-MPH | Pellets
4F-MPH | Liquid Spray

CAS nummer: 1354631-33-6
UIPAC: Methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate
EG/EC: N.V.T
Formule: C14H18FNO2
Molmassa: 251.3 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%

4-FMPH kopen | 1 gram

25,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

4-FMPH / 4F-RITALIN Kopen “You’ll love it”

CAS nummer: 1354631-33-6
Formule: C14H18FNO2
Molmassa: 251.3 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%
Aanbieding!

4-FMPH kopen | 10 gram

Oorspronkelijke prijs was: €185,00.Huidige prijs is: €180,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

4-FMPH / 4F-RITALIN “You’ll love it”

CAS nummer: 1354631-33-6
Formule: C14H18FNO2
Molmassa: 251.3 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%
Aanbieding!

4-FMPH Kopen | 10 Pellets | 30mg

Oorspronkelijke prijs was: €30,00.Huidige prijs is: €25,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

4-FMPH / 4F-RITALIN Pellets Kopen 

CAS nummer: 1354631-33-6
Formule: C14H18FNO2
Molmassa: 251.3 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%
Aanbieding!

4-FMPH kopen | 25 gram

Oorspronkelijke prijs was: €525,00.Huidige prijs is: €500,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

4FMPH “You’ll love it”

CAS nummer: 1354631-33-6
Formule: C14H18FNO2
Molmassa: 251.3 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%
Aanbieding!

4-FMPH Kopen | 30 Pellets | 30mg

Oorspronkelijke prijs was: €70,00.Huidige prijs is: €60,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

4-FMPH Pellets Kopen 

CAS nummer: 1354631-33-6
Formule: C14H18FNO2
Molmassa: 251.3 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%

4-FMPH Kopen | 5 gram

100,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

4FMPH / 4F-RITALIN kopen “You’ll love it”

CAS nummer: 1354631-33-6
Formule: C14H18FNO2
Molmassa: 251.3 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%

Synoniemen:
4FMPH
4-Fluoromethylphenidate
4F-MPH
Methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate
4-FMPH

Gevarenaanduidingen:
4-FMPH kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
4-FMPH kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 4-FMPH MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 4-FMPH MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 4-FMPH vermijden.
NA INADEMING VAN 4-FMPH: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.