4-HO-MET Kopen,

De zuiverheid van de 4-HO-MET die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

4-HO-MET kopen, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze tryptamine afgeleide op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 4-OH-MET kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: 77872-41-4
UIPAC: 3-[2-(ethylmethylamino)ethyl]-1H-indol-4-ol
EG/EC: N.V.T
Formule: C13H18N20
Molmassa: 218,3 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
3-[2-(ethylmethylamino)ethyl]-1H-indol-4-ol
4-OH MET
Metocin

Gevarenaanduidingen:
4-HO-MET kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
4-HO-MET kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 4-OH-MET MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 4-OH-MET MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 4-OH-MET vermijden.
NA INADEMING VAN 4-OH-MET: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.