4F-ADB Kopen

De zuiverheid van de 4F-ADB die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

4F-ADB kopen, Dit product is bestemd voor forensische en onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze methylfenidaat analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van de verbinding 4F-ADB kan tot 2 jaar duren onder goede opslagomstandigheden.

CAS Nr: Nvt
UIPAC: methyl (2S)-2-(1-(4-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3dimethylbutanoate
EG/EC: Nvt
Formule: C20H28FN3O3• HCl
Molmassa: 377.5 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
4-Fluoro-ADB
methyl (2S)-2-(1-(4-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
4-fluoro MDMB-PINACA
(S)-N-(1-amino-3-(3,4-difluorophenyl)propan-2-yl)-5-chloro-4-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)furan-2-carboxamide

Gevarenaanduidingen:
4F-ADB kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
4F-ADB kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 4F-ADB MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 4F-ADB MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 4F-ADB vermijden.
NA INADEMING VAN 4F-ADB: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.