4FA-V Kopen, De 4FA-Vervanger

De zuiverheid van de 4FA-V die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

4Fa-V kopen, Dit product is bestemd voor forensische en onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 4FMP analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van de verbinding 4FA-V kan tot 2 jaar duren onder goede opslagomstandigheden.

CAS nr: N.V.T.
EG/EC: N.V.T
formule: C11H16FN • HCL
Molmassa: 181,25 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
4FA-VERVANGER

Gevarenaanduidingen:
4FA-V kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
4FA-V kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 4FA-VERVANGER MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 4FA-VERVANGER MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 4FA-V vermijden.
NA INADEMING VAN 4FA-VERVANGER: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.