5-MeO-MiPT Kopen,

De zuiverheid van de 5-MeO-MiPT die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

5-MeO-MiPT, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 5-MeO-DiPT analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 5-MeO-MiPT kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

5-MeO-Mipt Kopen | Poeder of 5-MeO-Mipt Kopen | Blotters

CAS Nr: 96096-55-8
UIPAC: N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylpropan-2-amine
EG/EC: N.V.T
Formule: C15H22N20
Molmassa: 246,4 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
5-methoxy-N-methyl-N-(1-methylethyl)-1H-indool-3-ethaanamine
Foxy-metoxy
5-methoxy-MiPT
N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylpropan-2-amine

Gevarenaanduidingen:
5-MEO-MiPT kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
5-MEO-MiPT kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 5-MeO-MiPT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 5-MeO-MiPT MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 5-MeO-MiPT vermijden.
NA INADEMING VAN 5-MeO-MiPT: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.