6-APB Kopen | Liquid

De zuiverheid van de 6-APB die wij verkopen is minimaal 90%!

6-APB kopen | Liquid FLUX, Deze FLUX Research-Solution is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze MDA analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical solution 6APB kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: 286834-84-2
IUPAC: 1-(Benzofuran-6-yl)propan-2-amin
EG/EC: N.V.T
Formule: C11H13NO • succinate
Molmassa: 211.7 g/mol
Zuiverheid: ≥90%

Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, Marktleider op het gebied van RC’s kopen in Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
a-methyl-6-benzofuranethanamine, monohydrochloride
6-(2-aminopropyl) benzofuran
Benzo Fury
1-(Benzofuran-6-yl)propan-2-amine

Gevarenaanduidingen:
6-APB LIQUID kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
6-APB LIQUID kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 6-APB MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 6-APB MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 6-APB vermijden.
NA INADEMING VAN 6-APB: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.