BENZODIAZEPINEN KOPEN

De zuiverheid van de benzodiazepinen kopen die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

Benzodiazepinen kopen, Deze producten zijn bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze benzodiazepinen op een koele en droge plaats. Stabiliteit van de verbinding kan tot 2 jaar duren onder goede opslagomstandigheden.

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Aanbieding!

Clonazolam kopen | 10 Blotters

19,95

Altijd Kwaliteit voor een eerlijke prijs

Clonazolam Blotters “You’ll Love it”

CAS nummer: 33887-02-4
Formule: C17H12C1N5O2
Molmassa: 353,8 g / mol
Zuiverheid: ≥98%

Aanbieding!

Clonazolam kopen | 10 Maxidots | 0.5mg

15,00

Altijd Kwaliteit voor een eerlijke prijs

Clonazolam Maxidots “You’ll Love it”

CAS nummer: 33887-02-4
Formule: C17H12C1N5O2
Molmassa: 353,8 g / mol
Zuiverheid: ≥98%

Aanbieding!

Clonazolam kopen | 25 Blotters

35,00

Altijd Kwaliteit voor een eerlijke prijs

Clonazolam Blotters “You’ll Love it”

CAS nummer: 33887-02-4
Formule: C17H12C1N5O2
Molmassa: 353,8 g / mol
Zuiverheid: ≥98%

Aanbieding!

Clonazolam kopen | 25 Pellets | 0.5mg

19,95

Altijd Kwaliteit voor een eerlijke prijs

Clonazolam Pellets  “You’ll Love it”

CAS nummer: 33887-02-4
Formule: C17H12C1N5O2
Molmassa: 353,8 g / mol
Zuiverheid: ≥98%

Gevarenaanduidingen:
BENZODIAZEPINEN kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
BENZODIAZEPINEN kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN BENZODIAZEPINEN MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN BENZODIAZEPINEN MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van BENZODIAZEPINEN vermijden.
NA INADEMING VAN BENZODIAZEPINEN: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.