Flu-Alprazolam Kopen is nu verboden! koop dus nu Flunitrazolam

De zuiverheid van de Flu-alprazolam die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

Flu-Alprazolam Kopen ? Pellets of Blotters ?

Flu-Alprazolam kopenDit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit benzodiazepine alternatief op een koele en droge plaats. Door de extreem hoge potentie wordt deze stof in volumetrisch gedoseerde oplossingen gevonden zoals op Blotters en in Pellets. Bewaar deze Flualprazolam verbinding op een koele en droge plaats. De stabiliteit van de samengestelde Flu-Alprazolam kan tot 2 jaar duren onder goede opslagomstandigheden.

Synoniemen:
8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]
benzodiazepine
Flu-alprazolam

CAS Nr: 28910-91-0
UIPAC: 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]
EG/EC: N.V.T Formule:
C17H12ClFN4
molmassa: 326.8 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Gevarenaanduidingen:
flualprazolam kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
flualprazolam kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN FLU-ALPRAZOLAM MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN FLU-ALPRAZOLAM MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van ETIZOLAM vermijden.
NA INADEMING VAN FLU-ALPRAZOLAM: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.