Flu-etizolam Kopen | Pellets | 1mg

De zuiverheid van de Flu-etizolam die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

Flu-etizolam kopen | Pellets 1mg, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit benzodiazepine alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical Flu-Etizolam kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: nvt
IUPAC: 4-ethyl-7-(2-fluorophenyl)-13-methyl-3-thia-1,8,11,12 tetrazatricyclo[8.3.0.02,6]trideca-2(6),4,7,10,12-pentaene
EG/EC: N.V.T
Formule:  C17H15FN4S • HCL
molmassa: 326.39 g/mol
Zuiverheid: ≥99.3%

Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet verpakt bij RCN winkel, Marktleider op het gebied van RC’s kopen! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

Synoniemen:
(2-ethyl-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine)
Fluetizolam
FLU-ETIZOLAM

Gevarenaanduidingen:
Flu-etizolam kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Flu-etizolam kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN FLU-ETIZOLAM MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN FLU-ETIZOLAM MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van FLU-ETIZOLAM vermijden.
NA INADEMING VAN FLU-ETIZOLAM: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.