Flunitrazolam Kopen | Pellets | 0.5mg

De zuiverheid van de Flunitrazolam die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

Liever Blotters?

Flunitrazolam kopen | Pellets | 0.5mg. Door de extreem hoge potentie van Flunitrazolam wordt het vaak gevonden in pellet vorm als volumetrisch gedoseerde oplossingen. Dit product is bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze Flunitrazolam verbinding op een koele en droge plaats. De stabiliteit van de samengestelde Flunitrazolam kan tot 2 jaar duren onder goede opslagomstandigheden.

 

Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

CAS nummer: NVT
1-methyl-8-nitro-6-(2-fluorophenyl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
Formule: C17H12FN5O2
Molmassa: 337.307 g / mol
Zuiverheid: ≥98%

Synoniemen:
1-methyl-8-nitro-6-(2-fluorophenyl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

Gevarenaanduidingen:
Flunitrazolam kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Flunitrazolam kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN FLUNITRAZOLAM MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN FLUNITRAZOLAM MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van flunitrazolam vermijden.
NA INADEMING VAN FLUNITRAZOLAM: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.