Norflurazepam Kopen | Pellets

Norflurazepam 5mg of Norflurazepam 10mg kopen?

De zuiverheid van de Norflurazepam die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

Norflurazepam kopen | Pellets 10 mg, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit benzodiazepine alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical Norflurazepam kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: 2886-65-9
IUPAC: 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one[1,4]diazepine
EG/EC: N.V.T
molmassa: 299.3 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet verpakt bij RCN winkel, Marktleider op het gebied van RC’s kopen! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

Synoniemen:
7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
N-Desalkylflurazepam

Gevarenaanduidingen:
Norflurazepam kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Norflurazepam kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN NORFLURAZEPAM MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN NORFLURAZEPAM MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van NORFLURAZEPAM vermijden.
NA INADEMING VAN NORFLURAZEPAM: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.