Pagoclone Kopen | Pellets – 10mg

De zuiverheid van de PAGOCLONE die wij verkopen is minimaal 97% of hoger!

PAGOCLONE kopen | Pellets 10mg, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Pagoclone is een anxiolytisch middel uit de cyclopyrrolongroep, dat vergelijkbare effecten heeft als benzodiazepines maar met een andere chemische structuur. Het werd gesynthetiseerd door een Frans team, maar nooit gecommercialiseerd. Pagoclone bindt aan GABAA-receptoren en heeft anxiolytische effecten met weinig sedatieve of amnestische werkingen bij lage doses. Het is voorgesteld als basis voor een betere sociale drug, omdat het de positieve effecten van alcohol produceert zonder de negatieve effecten te veroorzaken. Het werd ook getest als middel om spraakstotteren te verbeteren, maar deze toepassing werd stopgezet na teleurstellende resultaten in klinische onderzoeken.

CAS Nr: 33737-32-3
IUPAC: 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
molmassa: 299.3 g/mol
Zuiverheid: ≥97%

Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet verpakt bij RCN winkel, Marktleider op het gebied van RC’s kopen! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

Synoniemen:
2-(7-chloro-1,8-naphthyridin-2-yl)-3-(5-methyl-2-oxohexyl)isoindolin-1-one

Gevarenaanduidingen:
Pagoclone kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Pagoclone kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN PAGOCLONE MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN PAGOCLONE MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van PAGOCLONE vermijden.
NA INADEMING VAN PAGOCLONE: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.