5-EAPB Kopen,

De zuiverheid van de 5-EAPB | FURAN-MDEA die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

5-EAPB kopen, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 5-MAPB analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 5-EAPB kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: 1823776-22-2
UIPAC: 1-(1-benzofuran-5-yl)-N-ethylpropaan-2-amine
EG/EC: N.V.T
Formule: C13H17NO • HCl
Molmassa: 239,7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Aanbieding!

5-EAPB Kopen | 1 gram

Oorspronkelijke prijs was: €17,50.Huidige prijs is: €15,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

5-EAPB kopen “You’ll love it”

CAS Nr: 1823776-22-2
Formule: C13H17NO • HCl
Molmassa: 239,7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Aanbieding!

5-EAPB Kopen | 10 gram

Oorspronkelijke prijs was: €150,00.Huidige prijs is: €120,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

5-EAPB kopen “You’ll love it”

CAS Nr: 1823776-22-2
Formule: C13H17NO • HCl
Molmassa: 239,7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Aanbieding!

5-EAPB Kopen | 2.5 gram

Oorspronkelijke prijs was: €40,00.Huidige prijs is: €35,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

5-EAPB kopen “You’ll love it”

CAS Nr: 1823776-22-2
Formule: C13H17NO • HCl
Molmassa: 239,7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Aanbieding!

5-EAPB Kopen | 5 gram

Oorspronkelijke prijs was: €85,00.Huidige prijs is: €65,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

5-EAPB kopen “You’ll love it”

CAS Nr: 1823776-22-2
Formule: C13H17NO • HCl
Molmassa: 239,7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Synoniemen:
N,a-dimethyl-5-benzofuranethanamine, monohydrochloride
5EAPB
5-(2-methylaminopropyl)benzofuran
1-(1-benzofuran-5-yl)-N-ethylpropaan-2-amine

Gevarenaanduidingen:
5EAPB kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
5EAPB kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 5-EAPB MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 5-EAPB MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 5-EAPB vermijden.
NA INADEMING VAN 5-EAPB: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.