5-MEO-DIPT KOPEN | BLOTTERS | 8 < 10 mg

De zuiverheid van de 5-MEO-DIPT | BLOTTERS die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

5-MEO-DIPT KOPEN | BLOTTERSDit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 5-MeO-MiPT analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 5-MEO-DIPT KOPEN | BLOTTERS kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS nummer: 2426-63-3
UIPAC: 3-[2-(Diisopropylamino)ethyl]-5-methoxyindole
EG/EC: N.V.T
Formule: C17H26N2O
Molmassa: 274.4 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%

5-MEO-DIPT KOPEN | BLOTTERS | doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de marktleider op het gebied van Research chemicals kopen! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

5-MEO-DIPT kopen | 1 Blotter | 10 mg

5,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

5-MeO-DiPT kopen | Blotters “You’ll love it”

CAS nummer: 2426-63-3
UIPAC: 3-[2-(Diisopropylamino)ethyl]-5-methoxyindole
EG/EC: N.V.T
Formule: C17H26N2O
Molmassa: 274.4 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%
Aanbieding!

5-MEO-DIPT kopen | 10 Blotters | 10 mg

Oorspronkelijke prijs was: €35,00.Huidige prijs is: €27,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

5-MeO-DiPT kopen | Blotters “You’ll love it”

CAS nummer: 2426-63-3
UIPAC: 3-[2-(Diisopropylamino)ethyl]-5-methoxyindole
EG/EC: N.V.T
Formule: C17H26N2O
Molmassa: 274.4 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%
Aanbieding!

5-MEO-DIPT kopen | 100 Blotters | 10 mg

Oorspronkelijke prijs was: €250,00.Huidige prijs is: €190,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

5-MeO-DiPT kopen | Blotters “You’ll love it”

CAS nummer: 2426-63-3
UIPAC: 3-[2-(Diisopropylamino)ethyl]-5-methoxyindole
EG/EC: N.V.T
Formule: C17H26N2O
Molmassa: 274.4 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%
Aanbieding!

5-MEO-DIPT kopen | 25 Blotters | 10 mg

Oorspronkelijke prijs was: €75,00.Huidige prijs is: €50,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

5-MEO-DIPT kopen | Blotters “You’ll love it”

CAS nummer: 2426-63-3
UIPAC: 3-[2-(Diisopropylamino)ethyl]-5-methoxyindole
EG/EC: N.V.T
Formule: C17H26N2O
Molmassa: 274.4 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%
Aanbieding!

5-MEO-DIPT kopen | 5 Blotters | 10 mg

Oorspronkelijke prijs was: €20,00.Huidige prijs is: €15,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

5-MeO-DiPT kopen | Blotters “You’ll love it”

CAS nummer: 2426-63-3
UIPAC: 3-[2-(Diisopropylamino)ethyl]-5-methoxyindole
EG/EC: N.V.T
Formule: C17H26N2O
Molmassa: 274.4 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%

Synoniemen:
5-Methoxy-N,N-diisopropyltryptamine
Foxy

5-methoxy-DiPT
3-[2-(Diisopropylamino)ethyl]-5-methoxyindole

Gevarenaanduidingen:
5-MEO-DiPT kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
5-MEO-DiPT kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 5-MeO-DiPT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 5-MeO-DiPT MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 5-MeO-DiPT vermijden.
NA INADEMING VAN 5-MeO-DiPT: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.