5-MEO-MIPT KOPEN | BLOTTERS | 10mg

De zuiverheid van de 5-MEO-MIPT die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

5-MEO-MIPT KOPEN | BLOTTERS | 10mgDit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 5-MeO-DiPT analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 5-MEO-MIPT KOPEN | BLOTTERS kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: 96096-55-8
UIPAC: N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylpropan-2-amine
Formule: C15H22N20
Molmassa: 246,4 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

1stuks / 5stuks / 10stuks / 25stuks / 50stuks / 100stuks 5-MEO-MIPT KOPEN | BLOTTERS | 10mg

5-MEO-MIPT KOPEN | BLOTTERS doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de marktleider op het gebied van Research chemicals kopen! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
5-methoxy-N-methyl-N-(1-methylethyl)-1H-indool-3-ethaanamine
Foxy-metoxy
5-methoxy-MiPT
N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylpropan-2-amine

Gevarenaanduidingen:
5-MEO-MiPT kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
5-MEO-MiPT kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 5-MeO-MiPT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 5-MeO-MiPT MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 5-MeO-MiPT vermijden.
NA INADEMING VAN 5-MeO-MiPT: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

1stuks / 5stuks / 10stuks / 25stuks / 50stuks / 100stuks 5-MEO-MIPT KOPEN | BLOTTERS | 10mg