Cathinone Kopen

3-CMC kopen | 1gram | 2.5gram | 5gram | 10gram | 25gram | 50gram | 100gram

4-CEC kopen | 1gram | 3gram | 5gram | 10gram | 25gram

bk-MDDMA kopen | 1gram | 2.5gram | 5gram | 10gram | 25gram | 50gram

Deze producten zijn alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 4MMC alternatieven op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 3-MMC kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

Aanbieding!

3-CMC kopen | 2.5 gram

28,95

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

3-CMC kopen “You’ll love it”

CAS Nr: 1607439-32-6
Formule C10H12CINO • HCl
Molmassa: 234,1 g/mol
Zuiverheid ≥ 98%

Aanbieding!

3-CMC kopen | 5 gram | Solid

50,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

3-CMC Kopen “You’ll love it”

CAS Nr: 1607439-32-6
Formule C10H12CINO • HCl
Molmassa: 234,1 g/mol
Zuiverheid ≥ 98%

Aanbieding!

3-CMC kopen | 25 gram | Solid

200,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

3-CMC kopen “You’ll love it”

CAS Nr: 1607439-32-6
Formule C10H12CINO • HCl
Molmassa: 234,1 g/mol
Zuiverheid ≥ 98%

De zuiverheid van de Cathinonen die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

Een bekende plant,Qat (Khat), die dankzij de werkzame stof cathinon ook tot deze categorie behoort, is Qat. Cathinonen behoren op hun beurt weer tot de amfetamine familie. 2-MMC is geïdentificeerd in badzouten en is mogelijk een onzuiverheid in preparaten van 4-MMC. Als isomeer van 4-MMC, is het waarschijnlijk dat 2-MMC ook psychoactieve eigenschappen heeft. 3-MMC is een isomeer (d.w.z. stoffen met hetzelfde aantal en dezelfde soort atomen, waarvan de atomen op verschillende wijze gerangschikt zijn) van 4-MMC. 4-MMC wordt ook wel Meow Meow, Bubble of Mephedrone wordt genoemd. Er is nog weinig onderzoek verricht naar deze stof, dus over de farmacologische eigenschappen (duur, absorptiepercentage, metabolisme en uitscheiding) is weinig bekend. Maar omdat 3-MMC qua chemische bestanddelen lijkt op 4-MMC, is het waarschijnlijk dat de eigenschappen vergelijkbaar zijn.

Gevarenaanduidingen:
Cathinonen kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Cathinonen kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN Cathinonen MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN Cathinonen MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van Cathinonen vermijden.
NA INADEMING VAN Cathinonen: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.