3-CEC Kopen

De zuiverheid van de 3-CEC die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

3-CEC kopen, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit 3MMC alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 3-CEC kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: Nvt
UIPAC: 1-(3-chlorophenyl)-2-(ethylamino)propan-1-one
EG/EC : Nvt
Formule: C11H14ClNO • HCl
Molmassa: 248.1 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Aanbieding!

3-CEC kopen | 1 gram

Oorspronkelijke prijs was: €15,00.Huidige prijs is: €12,50.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

3-CEC Kopen “you’ll love it”

CAS Nr: Nvt
Formule: C11H14ClNO • HCl
Molmassa: 248.1 g/mol
Zuiverheid: ≥98.3%

Aanbieding!

3-CEC kopen | 10 gram

Oorspronkelijke prijs was: €105,00.Huidige prijs is: €85,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

3-CEC Kopen “you’ll love it”

CAS Nr: Nvt
Formule: C11H14ClNO • HCl
Molmassa: 248.1 g/mol
Zuiverheid: ≥98.3%

Aanbieding!

3-CEC kopen | 5 gram

Oorspronkelijke prijs was: €65,00.Huidige prijs is: €55,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

3-CEC Kopen “you’ll love it”

CAS Nr: Nvt
Formule: C11H14ClNO • HCl
Molmassa: 248.1 g/mol
Zuiverheid: ≥98.3%

Synoniemen:
1-(3-chlorophenyl)-2-(ethylamino)propan-1-one
3CEC
3-Chloorethcathinon

Gevarenaanduidingen:
3-CEC kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
3-CEC kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 3-CEC MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 3-CEC MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 3-CEC vermijden.
NA INADEMING VAN 3-CEC: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.