3-CMC Kopen

De zuiverheid van de 3-CMC die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

3-CMC kopen, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 3-MMC vervanger op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 3CMC tot 2 jaar duren.

CAS Nr: 1607439-32-6
UIPAC: 1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)-1-propanone, monohydrochloride
EG/EC: N.V.T
Formule: C10H12CINO • HCl
Molmassa: 234,1 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
3-chloormethacathinon (hydrochloride)
3CMC
1-(3-chloorfenyl)-2-(methylamino)-1-propanon, monohydrochloride
1-(3-Chlorophenyl)-2-(methylamino)-1-propanone

Gevarenaanduidingen:
3-CMC kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
3-CMC kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 3CMC MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 3CMC MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 3CMC vermijden.
NA INADEMING VAN 3CMC: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.