4-CEC Kopen – Kristallen

De zuiverheid van de 4-CEC die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

4-CEC kopen, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit 3MMC alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 4-CEC kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: 22198-75-0
UIPAC: 11-(4-Chlorophenyl)-2-(ethylamino)-1-propanone
EG/EC : Nvt
Formule: C11H14ClNO • HCL
Molmassa: 248,2 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
1-(4-chloorfenyl)-2-(ethylamino)-1-propanon
4CEC
4-Chloorethcathinon
1-(4-Chlorophenyl)-2-(ethylamino)-1-propanone

Gevarenaanduidingen:
4-CEC kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
4-CEC kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 4-CEC MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 4-CEC MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 4-CEC vermijden.
NA INADEMING VAN 4-CEC: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.