a-PiHP KOPEN 

De zuiverheid van de a-PiHP die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

1gram / 3gram / 5gram / 10gram / a-PiHP / α-Pyrrolidinoisohexanophenone kopen

a-PiHP (ook bekend als α-Pyrrolidinoisohexanophenone) is een nieuwe stimulerende en mild entactogene verbinding behorend tot de cathinonen familie. Deze klasse behoort op zijn beurt weer tot de amfetamine familie.

Net als bij veel andere cathinonen bestaan er van a-PiHP zeer weinig gegevens over de farmacologie, het metabolisme en de toxiciteit. Vanwege de korte geschiedenis van moet alle informatie met betrekking tot deze stof met de grootste omzichtigheid worden behandeld. Het wordt sterk aangeraden om de veiligheidsvoorschriften te raadplegen als u ervoor kiest deze stof te gebruiken voor onderzoek.

CAS nr: 2705245-60-7
Formule:C16H23NO • HCL
Molmassa: 281.8 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%

Research chemicals kopen doe je veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

Synoniemen:
4-methyl-1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone, monohydrochloride
α-PiHP

α-Pyrrolidinoisohexanophenone

Gevarenaanduidingen:
α-PiHP kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
α-PiHP kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN α-PiHP MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN α-PiHP MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 1p-lsd vermijden.
NA INADEMING VAN α-PiHP: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Geef een reactie