EUTHYLONE KOPEN | 

De zuiverheid van de N-ethyl Butylone die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

1gram / 3gram / 5gram / 10gram / Euthylone /  bk-EBDB kopen

Euthylone (ook bekend als Ethyl Butylone, bk-EBDB, N-ethyl Butylone) is een nieuwe stimulerende en mild entactogene verbinding behorend tot de cathinonen familie. Deze klasse behoort op zijn beurt weer tot de amfetamine familie.

Net als bij veel andere cathinonen bestaan er van bk-EBDB zeer weinig gegevens over de farmacologie, het metabolisme en de toxiciteit. Vanwege de korte geschiedenis van moet alle informatie met betrekking tot deze stof met de grootste omzichtigheid worden behandeld. Het wordt sterk aangeraden om de veiligheidsvoorschriften te raadplegen als u ervoor kiest deze stof te gebruiken voor onderzoek.

CAS nr: 17764-18-0
Formule: C13H17NO3 • HCl
Molmassa: 271.7 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%

Research chemicals kopen doe je veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

Synoniemen:
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-butanone, monohydrochloride
bk-EBDB

β-keto-Ethylbenzodioxolylbutanamine
Ethyl Butylone
N-ethyl Butylone
3,4-Methylenedioxy-α-Ethylaminobutiophenone

Gevarenaanduidingen:
bk-EBDB kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
bk-EBDB kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN bk-EBDB MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN bk-EBDB MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 1p-lsd vermijden.
NA INADEMING VAN bk-EBDB: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Geef een reactie