NEP Kopen

De zuiverheid van de N-ethylpentedrone die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

1gram | 3gram | 5gram  N-Ethyl-pentedrone kopen

N-Ethylpentedrone (ook bekend als NEP, N-Ethyl-nor-pentedrone) is een nieuwe stimulerende en mild entactogene verbinding behorend tot de cathinonen familie. Deze klasse behoort op zijn beurt weer tot de amfetamine familie. NEP lijkt qua structuur veel op pentedrone. Ze verschillen van elkaar door een ethylgroep op de terminale stikstof van de koolstofketen. Door deze toevoeging is NEP naar verluidt ongeveer drie keer zo krachtig als pentedrone. NEP is ook nauw verwant met N-Ethylhexedrone (Hexen). Over deze twee stoffen worden vergelijkbare resultaten gerapporteerd.

Net als bij pentedrone bestaan er ook van NEP zeer weinig gegevens over de farmacologie, het metabolisme en de toxiciteit bij mensen. Vanwege de extreem korte geschiedenis moet alle informatie met betrekking tot het gebruik van deze stof met de grootste omzichtigheid worden behandeld. Het wordt sterk aangeraden om ‘harm reduction-procedures’ te gebruiken als u ervoor kiest deze stof te gebruiken voor onderzoek. Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en  niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze pentedrone analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical NEP kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

Synoniemen:
N-ethylnorpentedrone, N-Ethylpentedrone
NEP, α-EAPP

CAS nummer: 779974-89-9
IUPAC: 2-(Ethylamino)-1-phenylpentan-1-one
EG/EC: N.V.T
Formule: C13H19NO
Molmassa: 205.301 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%

Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Gevarenaanduidingen:
NEP kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
NEP kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN N-Ethyl-pentedrone MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN N-Ethyl-pentedrone MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van N-Ethyl-pentedrone vermijden.
NA INADEMING VAN N-Ethyl-pentedrone: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.