Clonazolam Kopen | Maxidots | 0.5 mg

De zuiverheid van de Clonazolam die wij verkopen is minimaal 96% of hoger!

Clonazolam kopen 0,5mg Maxidots, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze benzodiazepine vervanger op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical Clonazolam kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS nummer: 33887-02-4
IUPAC: 6-(2-chloorfenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine
EG/EC: Nvt
Formule: C17H12C1N5O2
Molmassa: 353,8 g / mol
Zuiverheid: ≥98%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Aanbieding!

Clonazolam kopen | 10 Maxidots | 0.5mg

15,00

Altijd Kwaliteit voor een eerlijke prijs

Clonazolam Maxidots “You’ll Love it”

CAS nummer: 33887-02-4
Formule: C17H12C1N5O2
Molmassa: 353,8 g / mol
Zuiverheid: ≥98%

Aanbieding!

Clonazolam kopen | 5 Maxidots | 0.5mg

12,50

Altijd Kwaliteit voor een eerlijke prijs

Clonazolam Maxidots “You’ll Love it”

CAS nummer: 33887-02-4
Formule: C17H12C1N5O2
Molmassa: 353,8 g / mol
Zuiverheid: ≥98%

Synoniemen:
6-(2-chloorfenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine
clonazolam
Clonitrazolam
6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4Hbenzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

Gevarenaanduidingen:
CLONAZOLAM kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
CLONAZOLAM kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN Clonazolam MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN Clonazolam MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van Clonazolam vermijden.
NA INADEMING VAN Clonazolam: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.