COCAINE ANALOOG KOPEN

De zuiverheid van de cocaine analoog die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

cocaine analoog kopen, Deze producten zijn bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze cocaine analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van de verbinding kan tot 2 jaar duren onder goede opslagomstandigheden.

2F-DC-Cocaine + 3FPM kopen 1gram | 2,5gram | 5gram | 10gram

DC-Cocaine kopen 1gram | 2,5gram | 5gram | 10gram | 25gram | 50gram

2F-DC-Cocaine kopen 1gram | 2,5gram | 5gram | 10gram | 25gram | 50gram

De zuiverheid van de DC-C en 2F-DC-C en 3FPM die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Aanbieding!

DC-C kopen | 1 gram

25,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

DC-Cocaine “You’ll love it”

CAS nr: 637-23-0
EG/EC nr: 211-281-6
IUPAC: (8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl) benzoate HCL
formule: C15H20ClNO2
Molmassa: 281.78 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

Aanbieding!

DC-C kopen | 2.5 gram

60,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

DC-Cocaine “You’ll love it”

CAS nr: 637-23-0
EG/EC nr: 211-281-6
IUPAC: (8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl) benzoate HCL
formule: C15H20ClNO2
Molmassa: 281.78 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

Aanbieding!

DC-C kopen | 5 gram

110,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

DC-Cocaine “You’ll love it”

CAS nr: 637-23-0
EG/EC nr: 211-281-6
IUPAC: (8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl) benzoate HCL
formule: C15H20ClNO2
Molmassa: 281.78 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

Aanbieding!

Synthacaine kopen | 1 gram

45,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

SYNTHACAINE KOPEN ( 2F-DC-C + DC-C ) 50/50 mix “You’ll love it”

IUPAC: 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-2-yl 2-fluorobenzoate HCL
Zuiverheid: ≥98%

IUPAC: (8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)benzoate HCL
Zuiverheid: ≥ 98%

Aanbieding!

Synthacaine kopen | 5 gram

175,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

SYNTHACAINE KOPEN ( 2F-DC-C + DC-C ) 50/50 mix “You’ll love it”

IUPAC: 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-2-yl 2-fluorobenzoate HCL
Zuiverheid: ≥98%

IUPAC: (8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)benzoate HCL
Zuiverheid: ≥ 98%

Gevarenaanduidingen:
COCAINE ANALOOG kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
COCAINE ANALOOG kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN COCAINE ANALOOG MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN COCAINE ANALOOG MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van COCAINE ANALOOG vermijden.
NA INADEMING VAN COCAINE ANALOOG: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.