DCK Kopen

DCK | DC-KETAMINE Kopen, OF liever een andere hoeveelheid kopen ?

1gram | 2.5gram l 5gram | DCK kopen ?

De zuiverheid van de DC-KETAMINE die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

DCK Kopen, Dit product is bestemd als analytisch referentiemateriaal en is niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze RC op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan de stabiliteit van de research chemical DCK tot 1 a 2 jaar duren. DCK Kopen | doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, Marktleider op het gebied van Research Chemicals kopen in Nederland! 

CAS nr: 4631-27-0
UIPAC: 2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone, monohydrochloride
EG/EC: N/A
Formule: C13H17NO • HCL
Molmassa:  239.7 g/mol
Zuiverheid: ≥99.3%

1gram | 2.5gram l 5gram | DCK kopen ?

Synoniemen:
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone, monohydrochloride
Des-chloro-ketamine

Gevarenaanduidingen:
DCK kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
DCK kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN DCK MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN DCK MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van DCK vermijden.
NA INADEMING VAN DCK: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.