Diphenidine Kopen,

De zuiverheid van de Diphenidine die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

Diphenidine kopen, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar Diphenidine op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical Diphenidine kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: 28383-15-5
UIPAC: 1-(1,2-difenylethyl) piperidine, monohydrochloride
EG/EC: N.V.T
Formule: C19H23N • HCL
Molmassa: 301,9
Zuiverheid: ≥99%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
1-(1,2-difenylethyl) piperidine, monohydrochloride
DEP
1-(1,2-difenylethyl) piperidine
Diphenidine

Gevarenaanduidingen:
Diphenidine kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Diphenidine kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN DIPHENIDINE MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN DIPHENIDINE MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van DIPHENIDINE vermijden.
NA INADEMING VAN DIPHENIDINE: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.