DISSOCIATIVES KOPEN

De zuiverheid van de dissociatives die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

Dissociatives kopen, Deze producten zijn bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze dissociatives op een koele en droge plaats. Stabiliteit van de verbinding kan tot 2 jaar duren onder goede opslagomstandigheden.

3-MeO-PCE kopen 50mg | 100mg

3-MeO-PCP kopen 50mg | 100mg | 250mg | 500mg

DCK kopen 1gram | 2.5gram l 5gram

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Aanbieding!

2F-DCK Kopen | 1 gram

25,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

2F-KETAMINE kopen  “You’ll love it”

CAS Nr: 111982-49-1
formule: C13H16FNO • HCL
Molmassa: 257.7 g/mol
Zuiverheid: ≥98% Crystaline solid

Aanbieding!

2F-DCK Kopen | 2.5 gram

60,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

2F-KETAMINE kopen  “You’ll love it”

CAS Nr: 111982-49-1
formule: C13H16FNO • HCL
Molmassa: 257.7 g/mol
Zuiverheid: ≥98% Crystalline solid

Aanbieding!

2F-DCK Kopen | 5 gram

95,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

2F-KETAMINE kopen  “You’ll love it”

CAS Nr: 111982-49-1
formule: C13H16FNO • HCL
Molmassa: 257.7 g/mol
Zuiverheid: ≥98% Crystalline solid

Aanbieding!

DCK Kopen | 1 gram

35,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

DCK kopen  “You’ll love it”

CAS Nr: 4631-27-0
formule: C13H17N0 • HCL
Molmassa: 239.7 g/mol
Zuiverheid: ≥99.3% Crystalline solid

3-MeO-PCE kopen 50mg | 100mg

DCK kopen 1gram | 2.5gram l 5gram

2F-DCK kopen 1gram | 2.5gram l 5gram

Gevarenaanduidingen:
DISSOCIATIVES kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
DISSOCIATIVES kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN DISSOCIATIVES MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN DISSOCIATIVES MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van DISSOCIATIVES vermijden.
NA INADEMING VAN DISSOCIATIVES: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.