DOC Kopen | Blotters | 2.5 mg

De zuiverheid van de DOC die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

DOC kopen 2.5mg Blotters, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 2C-C vervanger op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical DOC kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

 

CAS Nr: 42203-77-0
UIPAC:1-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-2-propanamine monohydrochloride
EG/EC: N.V.T
Formule: C11H16ClNO2 • HCL
Molmassa: 266.2 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
4-chloor-2,5-dimethoxy-a-methylbenzeenethanamine, monohydrochloride
DOC
4-chloor-2,5-Dimethoxyamphetamine
1-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-2-propanamine

Gevarenaanduidingen:
DOC kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
DOC kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN DOC MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN DOC MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van DOC vermijden.
NA INADEMING VAN DOC: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.