Fluetizolam Kopen | Pellets | 1mg

De zuiverheid van de Flu-etizolam die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

Fluetizolam kopen | Pellets 1mg, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit benzodiazepine alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical Etizolam kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: nvt
IUPAC: 4-ethyl-7-(2-fluorophenyl)-13-methyl-3-thia-1,8,11,12 tetrazatricyclo[8.3.0.02,6]trideca-2(6),4,7,10,12-pentaene
EG/EC: N.V.T
Formule:  C17H15FN4S • HCL
molmassa: 326.39 g/mol
Zuiverheid: ≥99.3%

Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet verpakt bij RCN winkel, Marktleider op het gebied van RC’s kopen! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

Synoniemen:
(2-ethyl-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine)
Fluetizolam
FLU-ETIZOLAM

Gevarenaanduidingen:
Fluetizolam kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Fluetizolam kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN FLUETIZOLAM MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN FLUETIZOLAM MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van FLUETIZOLAM vermijden.
NA INADEMING VAN FLUETIZOLAM: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.