N-Ethyl-Hexedrone Kopen

is nu verboden! Koop dus nu 3-CMC

De zuiverheid van de HEXEN die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

HEXEN kopenDit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze pentylone analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical N-Ethyl-hexedrone kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS nummer: 18410-62-3
UIPAC: 2-(Ethylamino)-1-phenylhexan-1-one HCL
EG/EC: N.V.T
Formule: C14H21NO
Molmassa: 255.8 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%

Synoniemen:
HEXEN
N-Ethyl-hexedrone
N-Ethylhexedrone
2-(ethylamino)-1-phenyl-1-hexanone, monohydrochloride
2-(Ethylamino)-1-phenylhexan-1-one HCL
Ethylhexedrone
HEXY

Gevarenaanduidingen:
HEXEN kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
HEXEN kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN N-Ethyl-hexedrone MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN N-Ethyl-hexedrone MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van N-Ethyl-hexedrone vermijden.
NA INADEMING VAN N-Ethyl-hexedrone: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.