JWH-210 Kopen

De zuiverheid van de JWH-210 die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

JWH-210 kopen, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze cannabinoide op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: 824959-81-1
UIPAC: (4-ethyl-1-naftalenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-methanon
EG/EC: N.V.T
Formule: C26H27NO
Molmassa: 369.5 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
(4-ethyl-1-naftalenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-methanon
JWH210

Gevarenaanduidingen:
JWH-210 kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
JWH-210 kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN JWH210 MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN JWH210 MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van JWH-210 vermijden.
NA INADEMING VAN JWH210: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.