LYSERGISCHE ZUREN KOPEN

De zuiverheid van de Lysergische zuren die wij verkopen zijn minimaal 98% of hoger!

1P-LSD kopen ? 1cP-LSD Kopen ? AL-LAD Kopen? Deze producten zijn enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze Lyserginezuur analogen op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van research chemicals  tot 2 jaar duren.

CAS nr: N.v.t
Formule: C23H29N3O2
Molmassa: 379.5 g/mol
Zuiverheid: ≥ 99%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it

Synoniemen:
N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo [4,3-fg]chinoline-9-carboxamide
1p-lsd
1-propionyl-lyserginezuur diethylamide

Gevarenaanduidingen:
Lysergine zuur kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Lysergine zuur kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte /vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN LYSERGINE ZUUR MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN LYSERGINE ZUUR MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 1p-lsd vermijden.
NA INADEMING VAN LYSERGINE ZUUR: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.