MEAI Kopen

De zuiverheid van de MEAI die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

MEAI kopen | Crystaline Solid, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze RC op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical MEAI kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

1gram  MEAI kopen

 

CAS Nr: 73305-09-6
UIPAC: 5-Methoxy-2-indanamine
Formule: C10H14ClNO
Molmassa: 199.677
Zuiverheid: ≥99%

Aanbieding!

MEAI Kopen | 1 gram

Oorspronkelijke prijs was: €15,00.Huidige prijs is: €10,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

MEAI Kopen

CAS Nr: 73305-09-6
Formule: C10H14ClNO
Molmassa: 199.677
Zuiverheid: ≥99%

Aanbieding!

MEAI Kopen | 10 gram

Oorspronkelijke prijs was: €100,00.Huidige prijs is: €75,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

MEAI Kopen 

CAS Nr: 73305-09-6
Formule: C10H14ClNO
Molmassa: 199.677
Zuiverheid: ≥99%

Aanbieding!

MEAI Kopen | 25 gram

Oorspronkelijke prijs was: €250,00.Huidige prijs is: €175,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

MEAI Kopen | Crystaline Solid 

CAS Nr: 73305-09-6
Formule: C10H14ClNO
Molmassa: 199.677
Zuiverheid: ≥99%

Aanbieding!

MEAI Kopen | 5 gram

Oorspronkelijke prijs was: €75,00.Huidige prijs is: €45,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

MEAI Kopen

CAS Nr: 73305-09-6
Formule: C10H14ClNO
Molmassa: 199.677
Zuiverheid: ≥99%

Synoniemen:
5-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine
5-Methoxy-2-indanamine
MEAI

Gevarenaanduidingen:
MEAI kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
MEAI kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken 😉
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN MEAI MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN MEAI MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van MDAI vermijden.
NA INADEMING VAN MEAI: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.