Methallylescaline kopen | Pellets | 21mg

Methallylescaline kopen | Pellets

10 Pellets / 20 Pellets / 30 Pellets – Methallylescaline Pellets | 21mg

50mg100mg  Methallylescaline poeder kopen of

5stuks / 10stuks / 25stuks / 50stuks / 100stuks  Methallylescaline 15mg Blotters + 0.3mg Etizolam

De zuiverheid van de Methallylescaline die wij verkopen is minimaal 99.7% of hoger!

Methallylescaline kopen. Dit product is enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze Research Chemical op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical Methallylescaline tot 2 jaar duren.
 Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de “Beste” Research chemicals kopen website van Nederland!

CAS Nr: 207740-41-8
Formule: C14H21NO3
Molmassa: 251.321 g/mol
Zuiverheid: ≥99,7%

Synoniemen:

MEAH
4-methallyloxy-3,5-dimethoxyphenethylamine
2-{3,5-dimethoxy-4-[(2-methylprop-2-en-1-yl)oxy]phenyl}ethan-1-amine

Gevarenaanduidingen:
Methallylescaline kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Methallylescaline kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN MAL MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN MAL MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van methylescaline vermijden.
NA INADEMING VAN MAL: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.