Mexedrone Kopen

De zuiverheid van de Mexedrone die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

Mexedrone kopenDit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit 4MMC alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical MEXE kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: N.V.T
UIPAC: 3-methoxy-2-(methylamino)-1-(p-tolyl)propaan-1-on, monohydrochloride
EG/EC: N.V.T
Formule: C12H17NO2 • HCL
molmassa 243,7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
3-methoxy-2-(methylamino)-1-(p-tolyl)propaan-1-on, monohydrochloride
MEXE

Gevarenaanduidingen:
Mexedrone kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Mexedrone kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN MEXE MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN MEXE MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van MEXEDRONE vermijden.
NA INADEMING VAN MEXE: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.