Microdosering Kopen

Waarom zou je een microdosering kopen? RCN verkoopt o.a. micro-dots, micro-pellets, micro-dose liquid spray, als dragers van verschillende research chemicals waarvan echt maar heel weinig van deze actieve stoffen nodig zijn om reacties in onderzoek mee te krijgen. RCN, zorgt ervoor dat de betreffende verbindingen met een zeer hoge potentie, op deze manier veilig onderzocht kunnen worden. Extraheer de gewenste stof uit de microdosering -dot/pellet/liquid/blotter en doe je onderzoek. Wij verkopen uitsluitend research chemicals met een zuiverheid van 98% of hoger.

Micro dosering. deze producten zijn enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar de RC’s op een koele en droge plaats.

Dus ook voor het kopen van microdosering, RCN winkel,  Marktleider op het gebied van Research chemicals kopen! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

RCN bied de volgende stoffen aan in micro dosering versie van o.a. 1P-LSD, 1cP-LSD, 1V-LSD 4-ho-met etc.

Aanbieding!

1P-LSD kopen | 10 Micro Pellets | 10ug

Oorspronkelijke prijs was: €15,00.Huidige prijs is: €12,50.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

1P-LSD  Microdosing “You’ll love it”

CAS nr: N.v.t
Formule: C23H29N3O2
Molmassa: 379.5 g/mol
Zuiverheid: ≥ 99.3%

Aanbieding!

1P-LSD kopen | 30 Micro Pellets | 10ug

Oorspronkelijke prijs was: €35,00.Huidige prijs is: €30,00.

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

1P-LSD Microdosering “You’ll love it”

CAS nr: N.v.t
Formule: C23H29N3O2
Molmassa: 379.5 g/mol
Zuiverheid: ≥ 99.3%

Gevarenaanduidingen:
Research chemicals kunnen irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Research chemicals kunnen irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN MICRO-DOTS MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN MICRO-DOTS MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van microdots vermijden.
NA INADEMING VAN MICRO-DOTS: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

1 reactie

Geef een reactie