1cP-LSD Kopen | Microdose Spray | 5 ug

De zuiverheid van de 1cP-LSD die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

1stuks 1cP-LSD kopen | Microdose Liquid

Deze 1cP-LSD Kopen | Liquid Microdose bevat 350mcg 1cP-LSDUit 1 pompje haal je ruim 70 sprays á 5 mcg.

De nieuwste en makkelijkste manier om 1cP-LSD te Micro doseren! Dit handige pompje is stevig, duurzaam. Dit product wordt in een Nederlands laboratorium vervaardigd en is uitvoerig getest voor het in ons assortiment is opgenomen.

Daarnaast zijn er ook 4f-RETALIN 2f-KETAMINE Spray’s verkrijgbaar en zijn er diverse soorten in ontwikkeling!

Chem-mist 1cP-LSD Microdose spray is een product die wij alleen verkopen voor research doeleinden en is niet voor consumptie. Deze spray kan tot minimaal 2 jaar worden geresearched wanneer deze op kamertemperatuur wordt bewaard. Koel en donker is ideaal. Omdat deze 1cP-LSD | Microdose Spray alleen voor onderzoeksdoeleinden en niet voor consumptie is, is het belangrijk dat dit pompje buiten het bereik van kinderen en huisdieren wordt bewaard.

Toch liever 1cP-LSD Microdose Pellets Kopen?

RCN Winkel, Altijd kwaliteit 1cP-LSD voor een eerlijke prijs.

Synoniemen:
(6aR,9R)-4-(cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
1cP-LSD
1-Cyclopropionyl-d-lysergic-acid-diethylamide

CAS nr: N.v.t
Formule: C24H29N3O2
Molmassa: 391.5 g/mol
Zuiverheid: ≥ 99%

Gevarenaanduidingen:
1cP-LSD kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
1cP-LSD kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 1cP-LSD MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 1cP-LSD MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 1p-lsd vermijden.
NA INADEMING VAN 1cP-LSD: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Geef een reactie