1P-LSD Kopen | Microdots | 10 ug

De zuiverheid van de 1P-LSD die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

10stuks / 25stuks / 50stuks / 100stuks / 1P-LSD micro dots kopen 8 a 10 micro gram per stuk

1p-lsd kopen | Microdots ? Dit product is enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze Lyserginezuur analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 1P-LSD tot 2 jaar duren.

1P-lsd Microdots Kopen

Waarom zou je microdots kopen? RCN verkoopt microdots als drager van bepaalde research chemicals. Dit doen we omdat van een aantal verbindingen echt maar heel weinig van de actieve stof nodig is om onderzoek mee te doen. Daarom verpakt RCN, betreffende verbindingen met een zeer hoge potentie, op deze manier. Extraheer de gewenste stof uit de microdot en doe je research. Wij verkopen uitsluitend research chemicals met een zuiverheid van 98% of hoger.

1P-LSD Microdots. Dit product is enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze microdot op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical tot 2 jaar duren.

CAS nr: N.v.t
Formule: C23H29N3O2
Molmassa: 379.5 g/mol
Zuiverheid: ≥ 99%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

RCN bied de volgende stoffen aan in microdot versie 1P-LSD 4-HO-MET en 4-FMPH

Synoniemen:
N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo [4,3-fg]chinoline-9-carboxamide
1p-lsd
1-propionyl-lyserginezuur diethylamide

Gevarenaanduidingen:
1P-LSD kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
1P-LSD kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 1P-LSD MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 1P-LSD MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 1p-lsd vermijden.
NA INADEMING VAN 1P-LSD: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Geef een antwoord