NEPTY Kopen

De zuiverheid van de N-ethyl-pentylone die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

NEPTY kopenDit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze pentylone analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical NEPTY kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS nummer: 17763-02-9
UIPAC: 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone, monohydrochloride
EG/EC: N.V.T
Formule: C14H19NO3
Molmassa: 285.8 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Synoniemen:
N-ethyl-pentylone
NEPTY
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone, monohydrochloride
Ephylone
ethylpentylone

Gevarenaanduidingen:
NEPTY kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
NEPTY kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN N-Ethyl-pentylone MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN N-Ethyl-pentylone MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van N-Ethyl-pentylone vermijden.
NA INADEMING VAN N-Ethyl-pentylone: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.