PELLETS KOPEN

De zuiverheid van de Pellets kopen die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

Pellets kopen, Deze producten zijn bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze Pellets op een koele en droge plaats. Stabiliteit van de verbinding kan tot 2 jaar duren onder goede opslagomstandigheden.

Research chemical, pellets kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

Aanbieding!

IDRA-21 kopen | 50 Pellets

25,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

IDRA-21 Kopen | Pellets “you’ll love it”

CAS nr: 22503-72-6
formule: C8H9ClN2O2S
Molmassa: 232,69 g/mol
Zuiverheid: ≥99%

Aanbieding!

Noopept Kopen | 10 Pellets

7,50

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

Noopept Pellets Kopen
“you’ll love it”

CAS Nr: 157115-85-0
Formule: C17H22N2O4
Molmassa: 318,4 g/mol
Zuiverheid: ≥99.3%

Aanbieding!

Noopept Kopen | 50 Pellets

25,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

Noopept Pellets Kopen
“you’ll love it”

CAS Nr: 157115-85-0
Formule: C17H22N2O4
Molmassa: 318,4 g/mol
Zuiverheid: ≥99.3%

Gevarenaanduidingen:
PELLETS kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
PELLETS kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed afgesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN PELLETS MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN PELLETS MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van PELLETS vermijden.
NA INADEMING VAN PELLETS: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.