PELLETS KOPEN

De zuiverheid van de Pellets kopen die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

Pellets kopen, Deze producten zijn bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze Pellets op een koele en droge plaats. Stabiliteit van de verbinding kan tot 2 jaar duren onder goede opslagomstandigheden.

Research chemical, pellets kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs. “You’ll love it”

1cP-LSD Kopen | 5 Pellets | 150 ug

50,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

1cP-LSD Pellets “You’ll love it”

CAS nr: N.v.t
Formule: C24H29N3O2
Molmassa: 391.5 g/mol
Zuiverheid: ≥ 99.3%

Aanbieding!

2C-B-FLY Kopen | 10 Pellets

45,00 38,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

2C-B-Fly kopen  “You’ll love it”

CAS Nr: 178557-21-6
formule:  C12H14BrNO2 • HCL
Molmassa: 320.6 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Aanbieding!

2C-B-FLY Kopen | 100 Pellets

320,00 275,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

2C-B-Fly kopen  “You’ll love it”

CAS Nr: 178557-21-6
formule:  C12H14BrNO2 • HCL
Molmassa: 320.6 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Aanbieding!

2C-B-FLY Kopen | 25 Pellets

85,00 75,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

2C-B-Fly kopen  “You’ll love it”

CAS Nr: 178557-21-6
formule:  C12H14BrNO2 • HCL
Molmassa: 320.6 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Gevarenaanduidingen:
PELLETS kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
PELLETS kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed afgesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN PELLETS MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN PELLETS MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van PELLETS vermijden.
NA INADEMING VAN PELLETS: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.