1cP-LSD Kopen | Pellets | 150 ug

De zuiverheid van de 1cP-LSD die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

5stuks / 10stuks / 25stuks  | 1cP-LSD kopen | Pellets | 150 micro gram

1cp-lsd kopen | Pellets ? Dit product is enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze Lyserginezuur analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 1cP-LSD tot 2 jaar duren.

1cP-lsd Pellets Kopen

Waarom zou je pellets kopen? RCN verkoopt pellets als drager van bepaalde research chemicals. Dit doen we omdat van een aantal verbindingen echt maar heel weinig van de actieve stof nodig is om onderzoek mee te doen. Daarom verpakt RCN, betreffende verbindingen met een zeer hoge potentie, op deze manier. Extraheer de gewenste stof uit de pellet en doe je research. Wij verkopen uitsluitend research chemicals met een zuiverheid van 98% of hoger.

1cP-LSD Pellets. Dit product is enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze Pellets op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical tot 2 jaar duren.

CAS nr: N.v.t
Formule: C24H29N3O2
Molmassa: 391.5 g/mol
Zuiverheid: ≥ 99%

5stuks / 10stuks / 25stuks  | 1cP-LSD kopen | Pellets | 150 micro gram

Dus Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij RCN winkel, de beste Research chemicals kopen website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

RCN bied de verschillende stoffen aan in Pellets versie.

1cP-LSD kopen | Pellets

Synoniemen:
(6aR,9R)-4-(cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
1cP-LSD
1-Cyclopropionyl-d-lysergic-acid-diethylamide

Gevarenaanduidingen:
1cP-LSD kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
1cP-LSD kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 1cP-LSD MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 1cP-LSD MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 1p-lsd vermijden.
NA INADEMING VAN 1cP-LSD: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

4 reacties

  1. Ik heb vorige keer zonder problemen kunnen bestellen,alles is vlekkeloos verlopen en afgeleverd
    Nu probeer ik weer bestelling te plaatsen,maar ik kan de betalingsfase niet afronden
    Ik krijg de opmerking,dit lijkt geen nederlandse postcode
    Terwijl ik vorige keer probleemloos kon bestellen
    Ik krijg eerst wel de opmerking,dit is nederlandse zone

Geef een reactie